Aputilat pienvarastossa voi varastoida vain kuivaa kappaletavaraa, joiden lattiakuormitus ei ylitä 500 kg/m2.

Nesteiden, eloperäisten aineiden, räjähtävien, helposti tai itsestään syttyvien aineiden, tai muiden tavaroiden, jotka voivat aiheuttaa varaa tai haittaa kiinteistölle, siellä oleville tavaroille, tai ihmisille, säilyttäminen on kielletty.

Saat ulko-oven henkilökohtaisen kulkukoodin sen jälkeen, kun olet maksanut ensimmäisen kuukauden vuokran, sekä mahdollisen vuokravakuuden.

Varastolla saat asioida 24 h vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä.

Vuokranantaja on vakuuttanut ainoastaan kiinteistön, ei sinne varastoituja tavaroita. Vuokralaisen tulee itse huolehtia tarvitsemastaan vakuutusturvasta. Useat koti- ja yritysvakuutukset mahdollistavat normaalin irtaimiston väliaikaisen varastoinnin kodin tai yrityksen ulkopuolella. Tarkasta tämä omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Voit lyhentää määräaikaisen vuokrasopimuksesi kestoa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Mahdollisesti jo maksettuja vuokria ei kuitenkaan palauteta. Voit myös halutessasi jatkaa määräaikaista vuokrasopimusta uudella määräajalla, tai voit muuttaa sen toistaiseksi voimassa olevaksi vuokrasopimukseksi.

Varastotilat vuokrataan kulloinkin vapaana olevien joukosta, ja varauksen voi tehdä vain siten, että se alkaa viimeistään kuukauden päästä. Näin annamme tilaa parhaillaan vuokraavalle taholle joustavan mahdollisuuden jatkaa varaustaan vapaasti, ilman pelkoa siitä, että varastosta tulee seuraavaksi alkavan varauksen vuoksi luopua ennen kuin se oikeastaan olisi heille mahdollista.