Aputilat-verkkokaupan rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Ranike Oy
c/o Kirjapaino Kari
Kauhatie 5
40320 Jyväskylä

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEIVSSA ASIOISSA

Juha Nissinen
puh 050 3843 720

REKISTERIN NIMI

Ranike Oy:n Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Ranike Oy:n Aputilat pienvaraston asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden varausten ja ostojen arkistointi ja käsittely, sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Ranike Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkokaupassa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörakisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Yrityksen nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Postiosoite
  • Tilausten tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä henkilöiltä itseltään.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Ranike Oy:n käytössä paitsi silloin, kun Ranike Oy:n käyttää ulkoista palveluntarjoajaa, tietoja luovutetaan luottopäätöksen tekemiseen, tai kun lainsäädäntö edellyttää tietojen luovutusta viranomaiselle.

Rekisterin tiedot poistetaanrekisteröidyn henkilön pyynnöstä mikäli lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet eivät estä tietojen poistamista..

TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mikäli Ranike Oy:n käyttämän palveluntarjoajan tietojärjestelmän varmistustoimet eivät sitä edellytä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Ranike Oy:n palvelimen käyttöoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Ranike Oy:n käyttämän palveluntarjoajan suojatuilla palvelimilla.

 

 

 

Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Ranike Oy
c/o Kirjapaino Kari
Kauhatie 5
40320 Jyväskylä

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEIVSSA ASIOISSA

Juha Nissinen
puh 050 3843 720

REKISTERIN NIMI

Ranike Oy:n Aputilat pienvaraston tallentava kameravalvontajärjestelmä

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Aputilat pienvaraston teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueilla kiinteistön ulko-oven edustalla syntynyt tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille

TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kiintolevyllä) oleva rekisteri on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetin mahdollistama maksimiaika. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kiintolevyllä olevia tietoja tietokoneella.

REKISTERIIN TALLENNETTAVIEN INFORMOINTI

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikalla näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta” -tyyppisillä kylteillä. Lisäksi aputilat.fi -verkkosivustolla on nähtävissä rekisteriseloste.